Úvod | Aktuality | Bohoslužby | Kostely | Farní úřad | Historie | Odkazy | Fotogalerie | Generální oprava |Napište nám

K farnosti Dobrá patří obce Dobrá, Nižní Lhoty, Vyšní LhotyNošovice.

V současnosti ve farnosti působí od srpna 2016 otec Marek Kozák, který nahradil otce Bohumila Víchu. Má na starosti kostel sv. Jiří v Dobré, kapli Navštívení Panny Marie v Nižních Lhotách a dřevěný kostelík na Prašivé, který stojí na území Vyšních Lhot.


V naší farnosti působí při kostele sv. Jiří chrámový sbor pod vedením varhaníka Zdeňka Tesarčíka a mládežnická doberská schola.

 

V roce 2012 byla dokončena generální oprava farního kostela sv. Jiří v Dobré. V rámci prováděných oprav se vyměnily vadné krovy nad lodí kostela, včetně kompletní rekonstrukce malé věžičky - sanktusníku. Rovněž byla vyměněna střešní krytina, provedla se oprava fasády a její nový nátěr, obnovily se nátěry oken a dveří a na závěr se provedlo kompletní odvodnění kolem celé budovy kostela. Oprava kostela byla financována za pomoci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, z darů farníků při nedělních sbírkách, finančního daru sdružení Katolický dům z Dobré a obce Dobrá.

logo

logo

Copyright 2013 jangryzbon@gmail.com, všechna práva vyhrazena TOPlist